ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้โดย 

  • การเดินทางมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ –> แผนที่

  • ฝากข้อความผ่านทางเว็บบอร์ด คลิกที่นี่
  • จดหมายตามที่อยู่  :  19 ซอย 35 อัศวนนท์ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 10270
  • Email :
  • โทรสาร : 02-7026136, 02-3951034
  • โทรศัพท์ : 02-3895980

เบอร์ติดต่อภายใน

 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป   –> งานการเงิน ต่อ 105,123,126   งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 119, งานธุรการ ต่อ 116 , งานพัสดุ ต่อ 103
 2. กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ต่อ 104,132
 3. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ต่อ 106,109
 4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 111,114
 5. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ต่อ 131
 6. กลุ่มงานควบคุมโรค  ต่อ 129
 7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต่อ 118
 8. งานพัฒนาบุคลากร ต่อ 117
 9. กลุ่มนิติการ ต่อ 102
 10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 121
 11. เลขานุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ต่อ 102