ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ

                     ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา ให้เกียรติมอบใบรับรองประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามโครงการ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗       ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑.      บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
๒.      บริษัท ซิกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด
๓.      บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีการปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

พิธีเปิด “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 6″

พิธีเปิด “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 6″  วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉายพระรูปร่วม และรับเข็มที่ระลึก ตามที่ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในจังหวัดสมุทรปราการ ชนะการประกวดระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันTO BE NUMBER ONETEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2015 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม2558 เวลา17.00 น.  ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และขอให้เข้ารับการเลือกสรรรฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้การสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ดังนี้

 - รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , เภสัชกร , แพทย์แผนไทย ,นักกายภาพบำบัด , นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการเงินและบัญชี 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ , พนักงานธุรการ , พนักงานประจำห้องยา , พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และได้กำหนดการคัดเลือกฯดังกล่าว ในวันที่ 23 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น ๓  อาคาร ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามที่แนบมา
-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ  จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Cellack) จำนวน ๒๕ แพค

๒. น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ชนิด ๔ DL (Stromatolyser-4DL)

๓. น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ชนิด ๔ DS (Stromatolyser-4DS)

๔. น้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง และตรวจวัดฮีโมโกลบิน (Sodium Lauryl Sulfate)

กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ     ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘       หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

CBC

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า  จำนวน  ๑  เครื่อง

๒. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า  จำนวน  ๑  เครื่อง

๓. เครื่องควบคุมให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน  ๒  เครื่อง

กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ     ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘       หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า  , เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า , เครื่องควบคุมให้สารละลายฯ

ราคาครุภัณฑ์การแพทย์