สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ ๒)

    จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  ๑  รายการ   ด้วยเงินบำรุง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    

        - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง     จำนวน  ๑  ชุด 

        กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ได้ที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น)

ราคากลางอุปกร์โสตทัศนูปกรณ์ (ครั้งที่2)

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ครั้งที่2)

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

      จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๒  รายการ   ด้วยเงินบำรุง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    

        - เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  จำนวน  ๒๐  เครื่อง  

         -  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ๑๒  Lead   จำนวน  ๑  เครื่อง 

        กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ได้ที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๔  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น)

ราคากลางEKG 12 Lead และInfusion Pump

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Lead

ประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557

     กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี  แบ่งเป็น 7 หลักสูตร  ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.kmnci.com  (รับสมัครทาง Inter net เท่านั้น)

คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรณีเพลิงไหม้บ่อขยะ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จากสถานการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา   ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการดับไฟและผจญเพลิง ปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้
              เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดับไฟ จะต้องสามารถป้องกันหรือลดอันตรายที่จะเกิดระหว่างการดับไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากรังสีความร้อนและควัน/ก๊าซพิษได้มากที่สุด

๑. ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สีฉูดฉาดเห็นได้ชัดเจนแต่ไกล เช่นสีแดง ส้ม หรือ เหลืองที่ทำจากผ้าหนา ควรเป็นผ้าทนไฟ ถ้าสามารถจัดหาได้ ถ้าไม่มีอาจใช้ผ้าฝ้ายธรรมดา แต่ห้ามใช้ผ้าที่ทอจากวัสดุไวไฟ  เช่น ผ้าไนลอน โดยเด็ดขาด ในกรณีของประเทศไทยใช้เสื้อผ้าสีแดง เป็นต้น

๒. ใส่แว่นและหน้ากากนิรภัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองและก๊าซพิษเพื่อป้องกันควันไฟ ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ อันเกิดจากการเผาไหม้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในบ่อขยะ

๓. สวมรองเท้าหนังหุ้มน่องหรือหุ้มข้อ ชนิดร้อยเชือก ห้ามใช้ชนิดมีซิปโลหะเพราะโลหะจะร้อนจัด
เมื่อลงไปบนพื้นไฟไหม้ ในกรณีที่ไม่มีอาจใช้รองเท้าผ้าใบได้ แต่ห้ามสวมรองเท้ายางหรือรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด

๔. สวมหมวกนิรภัย ที่ทำจากวัสดุแข็ง เช่นไฟเบอร์กลาส หรืออลูนิเนียมมีสายรัดคาง และมีสีฉูดฉาดเช่นเดียวกับเสื้อผ้า

๕. ควรมีผ้าพันคอสามเหลี่ยม เพื่อใช้เช็ดเหงื่อ ใช้ในการปฐมพยาบาล และใช้ชุบน้ำปิดปากและจมูกในกรณีฉุกเฉิน

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากโลหะหรือพลาสติก เพราะโลหะหรือพลาสติกจะรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วและทำอันตรายาต่อผิวหนัง ในกรณีของนาฬิกาซึ่งมีความจำเป็นในระหว่างการปฏิบัติงาน ควรถอดเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงและนำออกมาดูเมื่อต้องการ
……………………………………………………………………..

                 ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก……
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๒๙ และ ๑๓๐ 

   ข้อมูลโดย  : กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นกรณีเพลิงไหม้บ่อขยะ

จากสถานการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา   ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุบัติภัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้

 ๑. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองและก๊าชพิษในอากาศ  โดยติดตามข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ข่าวสารจากหน่วยราชการในจังหวัด เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา หรือวิทยุชุมชน

 ๒. กรณีที่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ควรอยู่เหนือลม      และมีผ้าหรือหน้ากากชนิดป้องกันฝุ่นละอองและก๊าซพิษ เพื่อปิดปาก ปิดจมูก

๓. ควรจำกัดเวลาในการอยู่นอกอาคาร/บ้าน เพื่อลดการสัมผัสควันพิษ

๔. ควรอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ทางการจัดเตรียมไว้ให้ ในกรณีที่มีค่ามลพิษในอากาศสูงเกินมาตรฐาน (จังหวัดสมุทรปราการกำหนดไว้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา โทรศัพท์  ๐ ๒๗๐๓ ๗๙๐๑-๒

๕. ควรล้างมือบ่อยๆ

๖. ถ้ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ รวมถึงอาการไอบ่อยๆ หายใจลำบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรือเริ่มมีอาการปวดศีรษะ    ให้รีบไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

๗. สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ได้แก่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด   โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด) ให้เตรียมยาให้พร้อม และสังเกตอาการผิดปกติ   และหากมีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าวให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

สอบถามข้อมูล/รับบริการด้านสุขภาพ  ได้ที่สถานีอนามัยในพื้นที่ และโรงพยาบาลดังต่อไปนี้
- สถานีอนามัยแพรกษา         โทรศัพท์  ๐ ๒๓๘๒ ๖๗๗๕
- สถานีอนามัยพุทธรักษา          โทรศัพท์  ๐ ๒๗๐๑ ๕๐๕๐
- สถานีอนามัยแพรกษาใหม่      โทรศัพท์  ๐ ๒๗๐๓ ๗๒๖๙
- สถานีอนามัยเทพารักษ์           โทรศัพท์  ๐ ๒๓๘๕ ๔๑๔๑
- โรงพยาบาลบางพลี                 โทรศัพท์ ๐ ๒๗๕๒ ๔๙๐๐ – ๑
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ(ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ)  โทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๘ ๐๕๒๕
                                        (ฝ่ายอาชีวเวชศาสตร์ฯ) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๗๓ ๘๔๘๘

สอบราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

                จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ด้วยเงินบำรุง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    

        - เครื่อง  Suction  Pipeline  พร้อมขวด  Pipeline    จำนวน   ๑๒  ชุด  ราคากลางในการจัดซื้อชุดละ  ๒๓,๕๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ ชุด เป็นเงิน  ๒๘๒,๐๐๐.- บาท 

       กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ได้ที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวัน ที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ    

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น)

ราคากลาง เครื่อง Suction Pipeline พร้อมขวด

คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง Suction Pipeline พร้อมขวด

ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๙๒๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผนดินไหว เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน ๑ หลัง (TOR)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๙๒๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว  เสาเข็มลึกพิเศษ) แบบเลขที่ ๑๐๗๗๗ + ข.๓๐๒/ก.ค./๕๖ โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน ๑ หลัง จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๗  ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ รวมเป็นเงิน ๑๖๘,๗๓๔,๑๐๐.-  บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางของการจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๗๓๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

-ร่างเอกสาร TOR    – ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช)
- แบบ ปร.6            - แบบ ปร.4 1-5       -แบบ ปร.4 6-9
- แบบ ปร.4 10-13  – แบบ ปร.4 14-17   -แบบ ปร.4 18-21
- แบบ ปร.4 22-26 - แบบ ปร.4 27-30   -แบบ ปร.4 31-32

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ นัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มี.ค.57 รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามเอกสารที่แนบมานี้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์