การอบรมจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา

อบรมจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 1-2 เมษายน 2556 ณ สโมสรโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

Comments are closed.