ขอเชิญสมัคร เดิน-วิ่ง “รพ.พระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน” ครั้งที่ 3

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี                                  สมัครออนไลน์ได้ที่  http://prknh.blogspot.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

                  คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(MUPY RUN 2018) ในวันที่ 28 มกราคม 2561        ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัย บริเวณมหิดลสิทธาคาร โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/run

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Maeklong River Run

Link

ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุุศล Maeklong River Run ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.maeklongrivrrun.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์สามัญประจำวัด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์สามัญประจำวัด ณ หอประชุมวัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ  หาญพานิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และกราบนิมนต์พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต   และนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเลขานุการและประธานเจ้าภาพฝ่ายสาธารณสุข

มหกรรมประกวด To be number one ระดับประเทศ

      เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพรชัย สังวรเจต เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
     ๑.  การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ
     ๒.  การจัดนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ
     ๓.  การแสดงบนเวทีผลงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ                          
     ๔.  การนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ
     การประกวดระดับประเทศนี้  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัล  โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการตัดสินในระดับประเทศ ดังนี้
     ๑. นายแพทย์ สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
         TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘
     ๒. TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการตัดสินเป็นรักษามาตรฐานพร้อม
          เป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑
     ๓. บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)  ได้รับการตัดสินเป็นรักษามาตรฐานพร้อม
         เป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๒
     ๔. บริษัทเนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด ได้รับการตัดสินเป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง
         ปีที่ ๑
๕. บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มดีเด่น

นำเสนอผลการดำเนินงาน To Be Number One จังหวัดสมุทรปราการ ในการรับการประเมินจากคณะกรรมการ To Be Number One ระดับประเทศ

   

นายพินิจ  หาญพาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินงาน To Be Number One  จังหวัดสมุทรปราการ   ในการรับการประเมินจากคณะกรรมการ To Be Number One  ระดับประเทศ  โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับการประเมินฯ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  2558     เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ในสถานประกอบการ

 

  นายพินิจ  หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ในสถานประกอบการ โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางปู, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

“สงกรานต์ รื่นเริง สุขสันต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโส”

 


นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และ เกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 และพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 มอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนระดับเขต

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 มอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนระดับเขต  2 รางวัล คือนางยอดแก้ว  กิตติวรารัตน์  เหรียญทองแดง  กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่  และนายชาตรี  เทียนปิ๋วโรจน์  กีฬาหมากกระดาน ประเภทสกาเดี่ยว วันที่ 24 เมษายน 2558  ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558  เวลา 14.00-18.00 น. ณ เส้นทางปั่นจักรยาน สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ และประชาชนร่วมปั่นจักรยาน  รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน