สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

จำนวน 15 ตำแหน่ง 33 อัตรา
สมัครสอบ Click
ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัคร