ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02 701 8132 ต่อ 2227  2323 ดังเอกสารที่แนบมานี้ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ