-

โรงพยาบาลบางพลี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1

เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม อบรมวิชาการระยะสั้น  Image result for ปุ่มคลิก

Rheumatology for the Non-rheumatologist ครั้งที่ 18

กำหนดการ Image result for ปุ่มคลิก

website : http://www.thairheumatology.org/Image result for ปุ่มคลิก
.
……………………………………………………

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 Image result for ปุ่มคลิก
เรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี (Early life nutrition for good health)” วันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

website : http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php Image result for ปุ่มคลิก

Poster ประชาสัมพันธ์Image result for ปุ่มคลิก
.
…………………………………………………………..

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Cardiac Network Forum 11th : Sport Health for Smart Heart” จังหวัดบุรีรัมย์ Image result for ปุ่มคลิก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.thaicnf.orgImage result for ปุ่มคลิก

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ  Image result for ปุ่มคลิก

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snmri.go.th

……………………………………………………………

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต “Power of the Past-Force of the Future” Image result for ปุ่มคลิก

…………………………………………………………………

 

ขอเชิญบุุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จImage result for ปุ่มคลิก

………………………………………………………………………

 

 

ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้

รายบุคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากร รุ่นที่ 5 Image result for ปุ่มคลิก

………………………………………………………………….

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิด Anterior Reference จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–

               ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิด Anterior Reference จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

ข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิด Anterior Reference จำนวน ๓๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เรดอน จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ